Stumbly

Tidigare projekt: del 2

För alla nya läsare, detta är den andra delen av en trilogi där vi beskriver våra tidigare projekt. Istället för att beskriva alla våra projekt i detalj, väljer vi ut nyckelkunder och beskriver hur vi har samarbetat med dem. Tidigare, i den första delen, skrev vi om vårt samarbete med Flex. Denna gången kommer det att handla om Safeman. På grund av sekretess kan vi tyvärr inte beskriva produkterna vi jobbar med i detalj!


Likt Flex är också Safeman en kund vi har haft sedan snart ett år tillbaka. Vi har jobbat tillsammans i flera projekt sedan samarbetet började. I samarbetet med Safeman har vi fått mycket frihet att ta egna besult. Projekten har varit mindre definierade och därmed gjort att vi har kunnat utveckla problemställningarna bredare för att få fler innovativa lösningar. Snarare än "... skapa en sådan produkt." har projekten gått ut på: lös detta problemet eller behovet.


På Safeman har vi därmed fått nyttja alla delar av vår innovationsprocess; Stumble Loop.


Upprepade gånger har vi fått behov eller problem som vi utvecklat till färdiga koncept eller lösningar som kan tas ut på marknaden. Projekten har handlat mycket om att till en början ta reda på vem slutkunden är för at sedan fånga data med observationer och intervjuer. I vanlig ordning jobbar vi först kvalitativt för att sedan övergå till kvantitativa sätt att samla data. Detta eftersom man till en början inte vet vilka frågor som ska ställas för att få svar på vad du inte vet. Vi håller frågorna till ett fåtal personer och så breda som möjligt. Utifrån detta skapar vi frågor som vi kan använda för att samla information från flera personer på en gång.


Som vi vanligtvis gör för alla våra kunder jobbar vi med idé- och koncept-fasen. I vanlig ordning använder vi verktyg för att generera idéer och koncept med vår kunddata som grund. Vi jobbar iterativt och återkopplar ständigt till slutkund för att testa och återkoppla till lösningar. Skillnaden från andra kunder har varit att vi använder egen kunddata istället för att förlita sig på data som en industridesigner har skaffat i ett tidigare skede. Självklart skaffar vi vår egen bild, men finns inte alltid rum för det i projektet i samma utsträckning. Med detta sagt; i hela processen jobbar vi nära slutkund för att skapa lösningar som de vill använda, bortsätt från var i processen som vår kund har behov.


När koncepten ska implementeras ifrån vår sida har vi använt CAD-verktyg, närmare bestämt Autodesk Inventor och Fusion 360 för dessa projekt. Något som uppskattats är våra renderingar som gör det möjligt för vår kund att se produkten innan den producerats.


Samarbetet med Safeman har varit mycket givande från vår sida. Även om vi jobbat mycket på distans har vi haft en bra dialog med Safemans egen utvecklingsteam. Vi har åstadkommit mycket tillsammas och vi trivs mycket bra i samarbetet. Detta verkar också vara ömsesidigt. Förhoppningsvis kommer Safeman lansera en av produkterna vi utvecklat tillsammans inom kort. Vi hoppas som med alla andra våra kunder på ett långt och givande samarbete!


Vill du veta mera om projektet eller om oss, tveka inte att höra av dig.

 

Tveka inte att höra av dig om vad som helst!

Simon Hellgren

Innovation engineer

simon@stumbly.se

Emil Pettersson

Innovation engineer

emil@stumbly.se

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

hello@stumbly.se

+46 455344066

Campus Gräsvik 2

Karlskrona, Sweden

©Stumbly 2017