Stumbly

Detta är den tredje och sista delen av en trilogi där vi beskriver våra tidigare projekt. Istället för att beskriva alla våra projekt i detalj, väljer vi ut nyckelkunder och beskriver hur vi har samarbetat med dem. I de tidigare delarna skrev vi om vårt samarbete med Flex och Safeman. Denna gången kommer det att handla om NFO-Drives!


Vårt samarbete med NFO-Drives började redan efter sommaren 2017 och det var vår andra kund. Vanligtvis jobbar vi med fysiska produkter. Denna gången fick vi i uppdrag att utveckla kundrelationer - hur gör man det? Det korta svaret är att det finns många sätt att göra det och det var vår uppgift att hitta det bästa.


Bortsett om det är en produkt eller tjänst kan vi fortfarande använda vår innovationsprocess. Vi har mer erfarenhet att jobba med fysiska produkter, men ändå en förmåga att hitta kundvärde och utveckla tjänstekoncept.


Ett första steg var att undersöka hur företaget framstod utåt: hemsida, sociala medier och hur dessa användes. Med denna information definierade vi problemet som var förhållandevis brett till en början. Detta involverade att sätta finger på just vilka deras kunder var, vilket inte alltid är uppenbart.


Med ett definierat problem och kund samlade vi data för att ta reda på vad företagets kunder kan vilja se. Utifrån denna information genererade vi idéer och den slutgiltiga lösningen var ett designa en kundanpassad hemsida. Vi ville göra det lätt för NFO att själva mäta data och gjorde också en analys på trafiken av deras nuvarande hemsida. Vi är inga experter på marknadsföring, men det är viktigt för oss att mäta resultat. Precis som vi gör när vi utvecklar produkter och tjänster med Design Thinking - undersöka kund och behov.


NFO-Drives har en inspirerande ledning med en spännande teknik som bådar gott för framtiden. Vi hoppas kunna vara en fortsatt del av NFO:s utveckling.


Hemsida: www.nfodrives.se


Detta var den sista delet av inlägg där vi skriver om våra nyckelkunder. Har du några frågor om denna kunden eller om de tidigare, hör gärna av dig.

För alla nya läsare, detta är den andra delen av en trilogi där vi beskriver våra tidigare projekt. Istället för att beskriva alla våra projekt i detalj, väljer vi ut nyckelkunder och beskriver hur vi har samarbetat med dem. Tidigare, i den första delen, skrev vi om vårt samarbete med Flex. Denna gången kommer det att handla om Safeman. På grund av sekretess kan vi tyvärr inte beskriva produkterna vi jobbar med i detalj!


Likt Flex är också Safeman en kund vi har haft sedan snart ett år tillbaka. Vi har jobbat tillsammans i flera projekt sedan samarbetet började. I samarbetet med Safeman har vi fått mycket frihet att ta egna besult. Projekten har varit mindre definierade och därmed gjort att vi har kunnat utveckla problemställningarna bredare för att få fler innovativa lösningar. Snarare än "... skapa en sådan produkt." har projekten gått ut på: lös detta problemet eller behovet.


På Safeman har vi därmed fått nyttja alla delar av vår innovationsprocess; Stumble Loop.


Upprepade gånger har vi fått behov eller problem som vi utvecklat till färdiga koncept eller lösningar som kan tas ut på marknaden. Projekten har handlat mycket om att till en början ta reda på vem slutkunden är för at sedan fånga data med observationer och intervjuer. I vanlig ordning jobbar vi först kvalitativt för att sedan övergå till kvantitativa sätt att samla data. Detta eftersom man till en början inte vet vilka frågor som ska ställas för att få svar på vad du inte vet. Vi håller frågorna till ett fåtal personer och så breda som möjligt. Utifrån detta skapar vi frågor som vi kan använda för att samla information från flera personer på en gång.


Som vi vanligtvis gör för alla våra kunder jobbar vi med idé- och koncept-fasen. I vanlig ordning använder vi verktyg för att generera idéer och koncept med vår kunddata som grund. Vi jobbar iterativt och återkopplar ständigt till slutkund för att testa och återkoppla till lösningar. Skillnaden från andra kunder har varit att vi använder egen kunddata istället för att förlita sig på data som en industridesigner har skaffat i ett tidigare skede. Självklart skaffar vi vår egen bild, men finns inte alltid rum för det i projektet i samma utsträckning. Med detta sagt; i hela processen jobbar vi nära slutkund för att skapa lösningar som de vill använda, bortsätt från var i processen som vår kund har behov.


När koncepten ska implementeras ifrån vår sida har vi använt CAD-verktyg, närmare bestämt Autodesk Inventor och Fusion 360 för dessa projekt. Något som uppskattats är våra renderingar som gör det möjligt för vår kund att se produkten innan den producerats.


Samarbetet med Safeman har varit mycket givande från vår sida. Även om vi jobbat mycket på distans har vi haft en bra dialog med Safemans egen utvecklingsteam. Vi har åstadkommit mycket tillsammas och vi trivs mycket bra i samarbetet. Detta verkar också vara ömsesidigt. Förhoppningsvis kommer Safeman lansera en av produkterna vi utvecklat tillsammans inom kort. Vi hoppas som med alla andra våra kunder på ett långt och givande samarbete!


Vill du veta mera om projektet eller om oss, tveka inte att höra av dig.

Hej alla glada läsare. Tanken bakom detta inlägg är att skirva en första del av en trilogi där vi beskriver våra tidigare projekt. Istället för att beskriva alla våra projekten i detalj, väljer vi ut nyckelkunder och beskriver hur vi har samarbetat med dem. Första delen kommer att handla om Flex, en kund vi har haft nu i ett år. På grund av sekretess kan vi tyvärr inte beskriva produkterna vi jobbar med i detalj!


Vårt samarbete med Flex började sommaren 2017 då vi fick tillfälle att hjälpa dem skapa 3D-modeller och renderingar. De behövde hjälp med att delvis konstruera och sätta finger på hur en av deras produkter de jobbade med skulle se ut. Det handlade om en elektrisk komponent som var definierad i tanken, men som behövde realiseras i modeller för att hitta och lösa eventuella brister i designen och kunna förmedlas till deras kund.

Vanligtvis använder vi Autodesk Inventor för att skapa våra modeller. I detta fallet ville Flex att vi använde Creo Parametic, vilket vi tog oss tiden att lära oss. I slutändan kunde vi andå använda Inventor eftersom renderingarna hade det största värdet av leverablerna.


Vi hittade en del brister i designen när vi skapade modellerna som vi i sin tur hittade lösningar till. Produkten renderades i snygga bilder och sommaren mynnade ut i ett lyckat projekt och med en nöjd kund.


Sedan dess har vi fått mer omfattande delar av projekt hos Flex och har därmed inte bara fått jobba med CAD och renderingar, men också med de tidigare delarna king utvecklingen av en produkt.


I det senaste projektet där vi fick hjälpa till med konceptutveckling, fick vi självklart möjligheten att använda vår innovationsprocess; Stumble loop. En process som vi själva utvecklat där vi handplockat en flora av olika verktyg som vi väljer att använda beroende på kund och produkt.


I detta projektet använde i bland annat "How might we...", observationer och intervjuer samt tech och trendwatching för att göra en förstudie. I ett senare stadie använde vi också bland annat brainwriting, konvetionell brainstorming samt concept screening/scoring för att definiera och välja koncept. Projektet resulterade i CAD-modeller, skisser och renderingar på konceptnivå som vi framställt tillsammans med Flex.


Det absolut bästa med vårt samarbete med Flex hittils har inte varit vad vi har gjort för dem, utan vad vi har åstadkommit tillsammans. Samarbetet har fungerat bra och vi har klickat med deras utvecklingsteam. Det kanske låter som att vi har jobbat fristående, men vi har jobbat på plats tillsammans med deras team. Hittils har vi trivts mycket bra tillsammans med dem och vi hoppas på ett långt samarbete.


Har ni tankar eller vill veta mer om projekten, tveka inte att höra av er.

 

Tveka inte att höra av dig om vad som helst!

Simon Hellgren

Innovation engineer

simon@stumbly.se

Emil Pettersson

Innovation engineer

emil@stumbly.se

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

hello@stumbly.se

+46 455344066

Campus Gräsvik 2

Karlskrona, Sweden

©Stumbly 2017